försäljning | service | installation | larm

KX-NT700

  • Full duplex akustisk ekodämpning
  • Inspelning av konferenser med SD-minneskort
  • Konvertering av talhastighet
  • Power-over-Ethernet (PoE)
  • Hanteringsprogram för konferenstelefon (enkelt videokonferenssystem med Panasonic Network Camera)*

* Endast peer-to-peer-anslutning

Ha konferensen på valfri plats

För intern personal

KX-NT700

Du kan hålla röstkonferenser med IP-konferenstelefonen KX-NT700 även om konferens- eller mötesrummet saknar telefonuttag eller ett LAN, så länge som KX-NT700 är ansluten till en DECT-handenhet som är inom räckvidden för en IP-basstation.

Funktioner för grupp- och konferenssamtal

För anvisningar till personal i olika delar av lokalerna 

DECT-funktionen för personsökning som ingår i multi-cells DECT-systemet gör att du både kan skicka anvisningar till och samtala med flera kolleger (upp till 32 personer) samtidigt*. Detta ger dig möjlighet att välja en lämplig kommunikationsmetod för att effektivt genomföra ditt arbete.
* KX-UDT-serien kan inte användas.

Konferens- och gruppsamtal utifrån 

För extern personal

Du kan enkelt ringa konferenssamtal genom att ringa upp numret till en kontaktgrupp som registrerats i förväg (upp till 32 personer, inklusive den som ringer upp). På så sätt slipper du de avgiftsbelagd konferenstjänsterna som tillhandahålls av teleoperatörer.