försäljning | service | installation | larm

Network Communication – plattformar är avancerade kommunikationslösningar som har utformats för att möjliggöra för företag att uppnå Unified Communication (UC – enhetliga kommunikationssystem) genom att förbättra och effektivisera kommunikationen på kontoret.

NCP-plattformarna underlättar för dig att kommunicera effektivare både med dina kollegor och dina kunder och göra att du när och var som helst får tillgång till omfattande kommunikationslösningar för företag tack vare ett utbud av smarta och användarvänliga fasta och trådlösa telefoner. NCP-plattformarna gör att företag på ett effektivt sätt kan nå, hjälpa och behålla sina kunder.

NCP:s plattformar för nätverkskommunikation använder den senaste digitala nätverkstekniken, VoIP (Voice over IP) och SIP för att på ett kostnadseffektivt sätt hantera kommunikation inom kontoret, mellan anläggningar och över stora avstånd med sammankopplade röst och datanätverk.

IP-nätverk