försäljning | service | installation | larm
KX-DT521 / KX-NT521 KX-DT333
KX-321NE-B
 • 1 rad, justerbar LCD-display
 • 8 programmerbara knappar
 • Digital högtalartelefon
 • Headset-uttag (NT)
 • 2 Ethernet portar (NT)
 • PoE strömmatning (NT)
 • 3 rader, justerbar LCD display
 • 24 programmerbara knappar
 • 4 “soft-keys”
 • Navigationsknapp
 • Full duplex högtalartelefon
 • Headset-uttag
KX-DT343 / KX-NT343 KX-DT346 / KX-NT346
http://www.nortechtelecom.se/wp-content/uploads/Panasonic/KX-346NE-B.jpg
 • 3 rader, justerbar och belyst LCD display
 • 24 programmerbara knappar
 • 4 “soft-keys”
 • Navigationsknapp
 • Full duplex högtalartelefon
 • Headset-uttag
 • 20 polyfoniska ringsignaler / 4 melodier
 • 2 Ethernet portar (NT)
 • PoE strömmatning (NT)
 • Inbyggd hörselslinga för hörapparat (NT)
 • 6 rader, justerbar och belyst LCD display
 • 24 programmerbara knappar
 • 4 “soft-keys”
 • Navigationsknapp
 • Full duplex högtalartelefon
 • Headset-uttag
 • 20 polyfoniska ringsignaler / 4 melodier
 • 2 Ethernet portar (NT)
 • PoE strömmatning (NT)
 • Inbyggd hörselslinga för hörapparat (NT)
KX-NT366
 • 6 rader, justerbar och belyst LCD display
 • 24 programmerbara knappar
 •  4 “soft-keys”
 • Navigationsknapp
 • Full duplex högtalartelefon
 • Headset-uttag
 • 20 polyfoniska ringsignaler / 4 melodier
 • 2 Ethernet portar
 • PoE strömmatning
 • Inbyggd hörselslinga för hörapparat