Molntjänster till rimliga priser


Websidor, mailkonton, program och data.


Vi tar hand om all eller utvalda delar i er IT-miljö. Vi placerar det i det numer så populära "molnet".
Du har dina data säkert förvarade i Sverige i svenska serverhallar. Ingen risk att förlora information vid t.ex. ett haveri med din egna dator.